Vereniging

Vereniging 14 – 8 – 1877

De Vereniging Wiessing – Van den Eeckhout ofwel 14.08.1877
De Vereniging Wiessing – Van den Eeckhout is in 1982 opgericht om het contact tussen de nakomelingen van het echtpaar Mathilde Coleta Francisca van den Eeckhout (1850-1925) en Marinus Jacob Wiessing (1851-1918) te verlevendigen. Het paar trouwde op 14 augustus 1877 in Graauw (Zeeland).

Jaarlijkse bijeenkomst
Ten minste een keer per jaar, meestal eind september, komen de leden van de vereniging bij elkaar voor een dag of een weekend. Niet-leden, wel nakomelingen, en dus allemaal familie of daarmee gelijk gestelden (partners van nakomelingen) èn belangstellenden zijn op de zondag van de jaarvergadering van harte welkom om te delen in de activiteiten van de dag en kennis te maken met de andere aanwezige nakomelingen.

Organisatie
De vereniging kent een bestuur dat doorgaans bestaat uit drie leden: de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Elk bestuurslid wordt voor drie jaar gekozen. De opvolging is zo geregeld dat elk jaar één van de bestuursleden aftreedt en een familielid hem/haar opvolgt.

Nieuwjaarsborrel
In de eerste week van het nieuwe jaar wordt een moment gereserveerd om bij één van de leden thuis een gezamenlijke nieuwjaarsborrel te houden, waarop we elkaar al het goede voor het nieuwe jaar kunnen toe te wensen.

Jubileum
In 2007 vierden we het 25 jarig bestaan van onze vereniging met meer dan tachtig nakomelingen uit Amerika en Rusland en Zweden en Portugal, en alles wat daar tussen ligt. Kijk voor foto’s elders op deze site.

Contact:
Voorzitter: Joël Nolten
termijn: 01.01.2018 tot 31.12.2020

Penningmeester: Léontine Wiessing
termijn: 01.01.2019 tot 31.12.2021

Secretaris: Janneke Pieters
termijn: 01.01.2017 tot 31.12.2019